logo

Zapraszamy do kontaktu


Telefon: 71 724 53 59, e-mail: kancelaria@djkp.pl

Telefon: 71 724 53 59

E-mail: kancelaria@djkp.pl

Adres:

Multi-Business Center

Akacjowa 4N lok. 1/27

55-040 ŚlęzaInformujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych są radca prawny Magdalena Dyś, radca prawny Małgorzata Kalisz-Pawluk, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Kancelaria Prawna Dyś, Kalisz–Pawluk D&KP s.c., ul. Akacjowa 4N lok. 1/27 (Multi Business Center), 55-040 Ślęza, które łączy umowa o współadministrowanie danymi osobowymi.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu świadczenia usług pomocy prawnej oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej lub uzyskania informacji poprzedzających jej zawarcie.

Twoje dane osobowe są udostępniane wyłącznie naszym współpracownikom, z którymi wiąże nas umowa o powierzenie przetwarzania danych, pomiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom administracji publicznej) oraz innym administratorom działającym na nasze zlecenie, (np. biuro rachunkowe, firmy kurierskie, biura tłumaczeń, etc).

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres wykonywania usług pomocy prawnej, a także przez okres dalszych 5 lat, w celu obsługi ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków przewidzianych prawem podatkowym, chyba że dalsze przetwarzanie uzasadnia dłuższy okres przedawnienia roszczeń.

Jeżeli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z naszymi działaniami, które dotyczyć będą Twoich danych osobowych, możesz je przesłać na adres poczty elektronicznej: kancelaria@djkp.pl.

Jeżeli będziesz miał zastrzeżenia związane z naszymi działaniami, które dotyczyć będą Twoich danych osobowych, możesz się zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria prawna D&KP s.c.

Siedziba: Multi-Business Center
ul. Akacjowa 4N lok. 1/27
55-040 Ślęza
NIP: 8943059548, REGON: 360730076
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3102 7554 3705
tel. 71 724 53 59

e-mail: kancelaria@djkp.pl

Kontakt

Tel. 71 724 53 59

Mail: kancelaria@djkp.pl

Siedziba:
Multi-Business Center, ul. Akacjowa 4N lok. 1/27, 55-040 Ślęza

Dojazd: