logo

Oferta dla klientów indywidualnych


Telefon: 501 822 602 / 691 520 923, e-mail: kancelaria@djkp.pl

Klientom indywidualnym oferujemy wsparcie w sprawach dotyczących ich życia prywatnego i zawodowego.

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej stanowi gwarancję Państwa bezpieczeństwa przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji dotyczących takich kwestii, jak zakup nieruchomości, budowa domu, zmiana pracy, rozwód, czy podział majątku.

Zapewniamy wsparcie w rozwiązaniu sporów z pracodawcą, deweloperem, bankiem, czy urzędem. Zajmiemy się dochodzeniem przysługujących Państwu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych. Wesprzemy w walce z nierzetelnym sprzedawcą, dbając o ochronę Państwa praw konsumenckich.

Możecie Państwo skorzystać z naszych usług w następujących dziedzinach:

Umowy deweloperskie

Sprawdzimy Państwa umowę deweloperską. Podejmiemy negocjacje z deweloperem. Wesprzemy w dochodzeniu roszczeń od dewelopera.

Umowy najmu i spory na tle umów najmu

Sprawdzimy Państwa umowę najmu. Udzielmy wsparcia w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych najemców z tytułu zaległego czynszu, czy szkód wyrządzonych w lokalu.

Odszkodowania za szkody na osobach i mieniu

Przeprowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem i sprawcą szkody zmierzające do zawarcia korzystnej dla ugody, wesprzemy Państwa w sądowym dochodzeniu roszczeń.

Pomoc w egzekucji długów i negocjacjach z wierzycielami

Wystosujemy do Państwa dłużników wezwania do zapłaty, przygotujemy pozew o zapłatę i będziemy reprezentować Państwa przed sądem. Oferujemy wsparcie w prowadzeniu rozmów z wierzycielami i w wynegocjowaniu korzystnych warunków spłaty zadłużenia.

Sprawy administracyjne

Przygotujemy dla Państwa wniosek o wydanie decyzji, napiszemy odwołanie od niekorzystnej decyzji. Wniesiemy skargę do samorządowego kolegium odwoławczego i sądu administracyjnego. Zapewniamy reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi.

Spory z pracodawcą

Udzielimy Państwu kompleksowej ochrony praw pracowniczych. Przygotujemy odwołanie od niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Napiszemy pozew o zaległe wynagrodzenie, świadczenia z tytułu godzin nadliczbowych. Będziemy reprezentować Państwa przed sądem pracy.

Podział majątku

Pomożemy przeprowadzić umowny podział majątku współmałżonków. Będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu sądowym.

Alimenty

Sporządzimy pozew o alimenty, przygotujemy wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Sprawy spadkowe

Oferujemy wsparcie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i w postępowaniu o dział spadku. Gwarantujemy pomoc w sporządzaniu testamentów, prowadzimy sprawy o zapłatę zachowku.

Postępowanie wieczystoksięgowe

Przygotujemy dla Państwa wszelkie niezbędne wnioski o dokonanie zmian i wpisów w księgach wieczystych.

Zniesienie współwłasności

Pomożemy Państwu przeprowadzić umowne zniesienie współwłasności, podejmując negocjacje z pozostałymi współwłaścicielami. Udzielimy wsparcia w sądowym zniesieniu współwłasności sporządzając wniosek i reprezentując na rozprawach.

Rozwody

Reprezentujemy w postępowaniu sądowym, przygotujemy pozew o rozwód, odpowiedź na pozew z żądaniem rozwodu z winy współmałżonka. Pomożemy opracować plan opieki nad dziećmi.

Kancelaria prawna D&KP s.c.

Siedziba: Multi-Business Center
ul. Akacjowa 4N lok. 1/27
55-040 Ślęza
NIP: 8943059548, REGON: 360730076
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3102 7554 3705
tel. 71 724 53 59

e-mail: kancelaria@djkp.pl

Kontakt

Tel. 71 724 53 59

Mail: kancelaria@djkp.pl

Siedziba:
Multi-Business Center, ul. Akacjowa 4N lok. 1/27, 55-040 Ślęza

Dojazd: