logo

Dla jednostek publicznych


Telefon: 501 822 602 / 691 520 923, e-mail: kancelaria@djkp.pl

Oferujemy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa.


Zapewniamy bieżące wsparcie i pomoc prawną przy kluczowych i strategicznych inicjatywach samorządowych. W ramach świadczonych usług specjalizujemy się w następujących obszarach:

Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy związków międzygminnych

Uczestnictwo i obsługa prawna sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Prowadzenie postępowań z zakresu dostępu do informacji publicznej


Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz z zakresu egzekucji

Bieżące udzielanie porad prawnych w zakresie ustrojowego, procesowego i materialnego prawa samorządowego

Reprezentacja jednostek jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.


Kompleksowa obsługa w zakresie prawa pracy i kadr.

Przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych.

Bieżąca obsługa prawna - pomoc prawna w tworzeniu umów cywilnoprawnych, aktów prawnych oraz aktów kierownictwa wewnętrznego.

Kancelaria prawna D&KP s.c.

Siedziba: Multi-Business Center
ul. Akacjowa 4N lok. 1/27
55-040 Ślęza
NIP: 8943059548, REGON: 360730076
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3102 7554 3705
tel. 71 724 53 59

e-mail: kancelaria@djkp.pl

Kontakt

Tel. 71 724 53 59

Mail: kancelaria@djkp.pl

Siedziba:
Multi-Business Center, ul. Akacjowa 4N lok. 1/27, 55-040 Ślęza

Dojazd: