logo

Oferta dla przedsiębiorców


Telefon: 501 822 602 / 691 520 923, e-mail: kancelaria@djkp.pl

Przedsiębiorcom rekomendujemy stałą obsługę prawną ich bieżącej działalności. Jesteśmy bowiem zdania, że lepiej minimalizować ryzyka niż zapobiegać ich skutkom na etapie sporu z kontrahentem.

W razie konieczności zaangażujemy do pracy nad Państwa projektem profesjonalistów innych specjalizacji. Zapewniamy wsparcie prawne w następujących dziedzinach:

Prawo pracy - zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie HR

- przygotowanie umów o pracę, również dla członków zarządu i kadry kierowniczej, umów o zakazie konkurencji,

- opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz układów zbiorowych,

- restrukturyzacja zatrudnienia, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe oraz przejścia zakładu pracy,

- oferujemy pomoc w przygotowaniu pozwów i odpowiedzi na pozew z zakresu prawa pracy, będziemy reprezentować Państwa firmę przed sądem pracy.

Dochodzenie należności

- wezwania do zapłaty,

- pozwy o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym, w tym postępowaniu elektronicznym,

- negocjacje z dłużnikami,

- postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.


Wsparcie procesów inwestycyjnych

- przeprowadzimy audyt prawny Państwa przedsiębiorstwa i kontrahenta,

- zbadamy stan prawny nieruchomości, którą planują Państwo nabyć,

- będziemy reprezentować Państwa przed organami nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane

- umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, w tym oparte na wzorcach FIDIC,

- umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,

- wsparcie inżyniera kontraktu,

- zabezpieczenie wykonawcy przed nieuprawnionym ściągnięciem środków z gwarancji należytego wykonania,

- spory między uczestnikami procesu budowlanego.


Spory sądowe

- zapewniamy skuteczną reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Umowy handlowe (umowy sprzedaży, dostawy, umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług, umowy najmu, dzierżawy)

- stworzymy umowy handlowe, które w najlepszy sposób zabezpieczą Państwa interesy w stałej, jak i doraźnej współpracy z kontrahentami,

- sprawdzimy umowę opartą na wzorcu zaproponowanym przez kontrahenta, abyście Państwo mieli pewność, że jest dla Was bezpieczna.


Sprawy administracyjne

- zainicjujemy postępowanie administracyjne,

- napiszemy odwołanie od decyzji,

- przygotujemy skargę do samorządowego kolegium odwoławczego i sądu administracyjnego,

- zapewniamy reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi.

Prawo upadłościowe i naprawcze

- sporządzimy wniosek o upadłość Państwa dłużnika,

- będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu o ogłoszenie upadłości,

- zgłosimy Państwa wierzytelności do masy upadłości dłużników.

Zakładanie i rejestracja spółek

- doradzimy, jaką formę spółki wybrać,

- pomożemy w sporządzeniu umowy spółki osobowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialności,

- przeprowadzimy postępowanie rejestrowe.

Bieżąca obsługa spółek

- pomożemy zorganizować walne zgromadzenie wspólników,

- wesprzemy w sporządzaniu aktów wewnętrznych spółek,

- udzielimy wsparcia w postępowaniu rejestrowym dot. wpisów zmian umowy spółki.

Spory dotyczące stosunków wewnętrznych w spółce

- zaskarżymy uchwały, które krzywdzą wspólnika lub są sprzeczne z interesem spółki,

- udzielimy wsparcia w dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych członków zarządu,

- wesprzemy wspólnika w wykonaniu indywidualnego prawa kontroli.

Zamówienia publiczne

- oferujemy wsparcie prawne wykonawcy na etapie ubiegania się o zamówienie publiczna,

- stworzymy i zaopiniujemy umowy konsorcjum jeśli chcą Państwo ubiegać się o zamówienie wspólnie z innymi podmiotami,

- wniesiemy środki ochrony prawnej i zapewniamy reprezentację przed KIO oraz sądami powszechnymi.

Kancelaria prawna D&KP s.c.

Siedziba: Multi-Business Center
ul. Akacjowa 4N lok. 1/27
55-040 Ślęza
NIP: 8943059548, REGON: 360730076
nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3102 7554 3705
tel. 71 724 53 59

e-mail: kancelaria@djkp.pl

Kontakt

Tel. 71 724 53 59

Mail: kancelaria@djkp.pl

Siedziba:
Multi-Business Center, ul. Akacjowa 4N lok. 1/27, 55-040 Ślęza

Dojazd: